Ambientet e Qendrës Klinike të Shkupit sot janë të mbuluara me mbeturina. Siç mund të shihet në fotografitë e arritura në portalin ‘Fokus’, mbeturinat janë hedhur në të gjitha anët.