Pamje e shëmtuar e mungesës së kulturës njerëzore të personave që kanë hedhur mobiljet dhe gomën e traktorit në shtratin e lumit Shkumbin në Tetovë. Rastet e këtilla duhen sanksionuar që të mos përsëriten.