Deputetet Frosina Remenski dhe Emilija Aleksandrova janë caktuar për koordinuese të Trupit parlamentar ndër-partiak për pajtim dhe integrim. Seancën e ardhshme do të dihet numri i sakt i anëtarëve të këtij trupi.

Të gjithë nënkryetarët dhe koordinatorët e grupeve parlamentare do të parashikohen si pjesëmarrës, përderisa nuk mohojnë të marrin pjesë.

Paraprakisht Aleanca për Shqiptarët lëshoi koordinimin, ndërsa VMRO-DPMNE-ja nuk morri pjesë. Në këtë trup nuk dot merr pjesë kryetari i Kuvendit, Talat Xheferi i cili theksoi se mospjesmarrja e tij nuk korrespondon me kërkesat e VMRO-së që ky trup të mos udhëhiqet nga siç e quajnë ata, kryetar jo legjitim i Kuvendit.