Fushatë edukative dhe aksion për pastrimin e mbeturinave të plastikës dhe zvogëlimin e përdorimit të ambalazheve të plastikës do të mbahet sot në Parkun e qytetit në Shkup.

Siç informojnë organizatorët, fushata e tillë do të zgjasë një javë dhe kryesisht do të udhëhiqet në rrjetet sociale, ndërsa një pjesë edhe në rrugët e kryeqytetit.

Fushata udhëhiqet nën emrin “Recikloj 2019”, ndërsa qëllimi është përmes rrjedhës pozitive të aksionit të simulohen institucionet kompetente për angazhim më serioz me problemin.