Kryetari i Komunës së Çairit Visar Ganiu njofton se kjo komunë ka siguruar 234 kompjuter për fillimin e vitit të ri shkollorë .

‘Në prag të fillimit të procesit arsimor, Komuna e Çairit siguron 234 paisje kompjuterike me kapacitet per mbulimin e zhvillimit online të orëve mësimore, për të ghitha shkollat fillore të cilat gravitojnë në territorine komunës.
Qëllimi ynë është përshtatja e kushteve të reja për zhvillimin e procesit arsimorë në rrethana të jashtëzakonshme që ka imponuar situata me pandeminë e shkaktuar nga COVID-19- thotë Ganiu.