“Respektimi dhe përkrahja e vlerave të çdo komuniteti duhet të jetë vlera jonë më e madhe shoqërore. Me këtë mendim е filloj çdo ditë timen të punës në shërbim të qytetarëve.

Me kënaqësi të madhe e mirëprita udhëheqësinë e Shoqatës së Goranëve nga të cilët pranova mirënjohje për bashkëpunimin e realizuar dhe kontributin e dhënë në drejtim të zhvillimit të tyre shoqëror.” – thotë Ganiu.