“Së fundmi përfunduan punimet mbi ndërtimin e shtegut për këmbësorë dhe biçikleta me gjatësi prej 1,5 km, përgjatë rrugës Strugë – Kalishtë, i cili do tju shërbejë këmbësorëve dhe biçiklitistëve të kësaj zone.

Ky projekt u realizua nëpërmjet Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor dhe u finansua nga Komuna e Strugës dhe Agjensioni Zvicerian për Zhvillim dhe Bashkëpunim.” – zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.