Seancat publike dhe debatet para Gjykatës së Apelit Shkup, të cilat janë caktuar në periudhën nga 30 marsi deri më 30 prill 2020 anulohen.

Siç kumtuan nga Gjykata e Apelit Shkup, palët dhe opinioni plotësisht do të njoftohen për ditën e mbajtjes së seancave dhe debateve të anuluara.