Gjykata e Apelit e ka konfirmuar dënimin me kusht për gazetaren Ivona Talevska dhe e ka refuzuar ankesën e PSP-së.

I vetmi ndryshim është bërë në dënimin me të holla. Sipas Gjykatës së Apelit dënimi i shqiptuar në para, duhet të thuhet në euro në vlerën e denarëve, ndërsa jo vetëm në denarë. Bëhet fjalë për dënimin me 1000 euro. Talevska është e akuzuar për evazion fiskal në lëndën “Tifani”.

Me rastin e ankesave dhe pas obligimit zyrtar të Gjykatës së Apelit Shkup e ka ndryshuar vendimin e gjykatës së parë për shkak të rregullave të kodit penal në pjesën e dhënies së vendimit sipas dënimit në para në lidhje me valutën e cila e njëjta është thënë.

Artikulli paraprakFokusi kryesor i vendit të jetë referendumi
Artikulli tjetërNë komunën e Likovës gjendet një kazino pa leje pune