Tre milionë kapëse të metalit. Kaq material iu nevojit artistit Besart Gashi që ta vizatojë  figurën e Agim Ramadanit në qendër të Gjilanit.

Mundi që bëri për 50 ditë rresht iu shpagua, ngase ky hyri në librin Guinness si portreti i parë në botë i këtij lloji.

Por, puna me kapëset e metalit që sipas autorit simbolizojnë gjembat që Agim Ramadani i kaloi në kufirin me Shqipërinë, po del se nuk ishte fort e lehtë.