Janë duke u zhvilluar punimet për hapjen e pusit për ujë në qendrën rekreative sportive në Studeniçan.

Nga kjo komunë thonë se synimi është që kjo qendër rekreative sportive të kthehet në vend kyç për sport dhe shoqërim, ta bëhet vend takimi për gjithë banorët e Komunës së Studeniçanit e sidomos për rininë.

Me hapjen e pusit për uj, rregullimin e fushës së stadiumit, çveshtores etj, do të jemi shum afër këtij synimi-thuhet në njoftimin e komunës.