Këshilli i intelektualëve shqiptarë në Maqedoni dhe diaspora shqiptare në SHBA mbështesin referendumin e 30 shtatorit. Megjithatë mbështetjen e tyre e kushtëzojnë me ndryshimet kushtetuese që do të vijojnë më pas, duke kërkuar që përskaj ndryshimeve që burojnë nga Marrëveshja e Prespës në Kushtetutë të përfshihen edhe kërkesat për rregullimin e statusit shtet-formues të shqiptarëve dhe zyrtarizmit të gjuhës shqipe.

Unë apeloj që shqiptarët dhe gjithë të tjerët të marrin pjesë në referendum, sepse këtu bëhet fjalë për të ardhmen. Me anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe me fillimin e procedurës për pranim në BE do të hapen shumë çështje lidhur e Kushtetutën, dmth do të hapet edhe rruga për të bërë ndryshime kushtetuese edhe në favor të shqiptarëve. Ne kërkojmë që të jemi të barabartë- deklaroi Nevzat Halili, Këshilli i Intelektualëve Shqiptarë në Maqedoni.

Nga diaspora shqiptare madje kërkojnë ndarje proporcionale të buxhetit në Maqedoninë e përbashkët.

Është në interes të Maqedonisë, të shqiptarëve dhe maqedonasve të jeni të bashkuar, të jetoni së bashku dhe respektoni njëri-tjetrin, kulturën, mundësinë e arsimit dhe të gjitha të drejtave të barabarta- tha Skender Kodra, Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe Arteve, Nju Jork.

Kërkesat e shqiptarëve janë legjitime. Ne s’kemi asgjë kundër popullit maqedonas, por vetëm kërkojmë barazi me popullin maqedonas, duhet të jemi të barabartë në shtetformim, në dygjuhësi, në decentralizimin e pushtetit lokal dhe në ndarjen e buxhetit në formë proporcionale- tha Mamut Skenderi, Shoqata Shqiptaro-Amerikane.

Këto kërkesa intelektualët shqiptarë i përmblodhën në një memorandum, të cilin do t’ia dorëzojnë Qeverisë, Kuvendit dhe faktorit ndërkombëtar.