Qyteti i Shkupit ka shpallur konkurs për punësimin e 19 zjarrfikësve. Bëhet fjalë për punësime që do të zëvendësojnë ata që do të dalin në pension.

Sipas konkursit, në bazë të planit vjetor për punësim në Qytetin e Shkupit për vitin 2018, në këtë njësi duhet të punësohen 1 maqedonas, 11 shqiptarë, 1 turk, 2 romë, 1 serbë, 1 vlleh, 1 boshnjak dhe një nga kombësitë e tjera. Në konkurs për 19 vende pune kanë konkurruar 76 kandidatë.