Platforma për barazi nënkupton edhe perspektivë ekonomike për vendin dhe posaçërisht për bizneset e mesme, të vogla dhe zejtarinë.

Takimi me afaristët ka rëndësi të veçantë për ne, sepse në 5 zotimet e rëndësishme të Programës tonë zgjedhore theks të veçantë kemi ekonominë, ku ofrojmë lehtësime në tatimin e fitimit, tatimit personal, si dhe ndihmë me subvencione.

Afaristët gjithmonë kanë përkrahur idetë dhe programet tona, sot me prezencën dhe mbështetjen e tyre fituam besimin e plotë se me Programën tonë dhe pikat ekonomike si dhe Platformën për barazi është oferta e duhur në kohën e duhur!