I nënshkruam marrëveshjet e para për investimet në mjete materiale për përpunim të produkteve të bujqësisë dhe peshkatarisë prej IPARD2 programit.

Vlera totale e mbështetjes financiare që këto tre kompani do ta fitojnë është 315 mijë euro-mjete që do të investohen në paisje për përpunimin e pemëve dhe perimeve, qumshtit dhe produkteve të qumshtit si dhe prodhimin e lëngjeve të freskëta të kulluara.

U miratuan gjithësej 65 kërkesa nga kjo masë, ndërsa marëveshjet e tjera do të nënshkruhen në ditët në vijim. Të gjitha këto investime nëpërmjet IPARD2 programit do të sjellin modernizim dhe mbjellje të kapaciteteve të reja prodhuese, që ndikon direkt për plasman më të mirë të prodhimeve dhe zhvillimit të përgjithshëm të sektorit të bujqësisë.