Me 69 vota për dhe asnjë kundër Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ka ratifikuar marrëeveshjen e arritur për emrin me Greqinë.