Filloj projekti për rregullimin e hapsirave të SH.F.K.,,Anton Zako Çajupi,,

Në SH.F.K. ” Anton Zako Çajupi” filloj realizimi i proektit për rregullimin e oborrit dhe para hyrjes së shkollës.

Këtë projekt e financon Komuna e Likovës së bashku me disa donator nga fshati Hotël, ku ne perfundim te projektit do permenden te gjithe ne menyr detajar.