Derisa institucionet kanë filluar me vendosjen e tabelave me mbishkrimet e reja, Republika e Maqedonisë së Veriut, Alsat ka siguruar modelin se si do të duken pasaportat me emrin e ri. Në ballinën e çdo pasaporte emri i ri do të shkruaj në katër gjuhë.

Të njëjtat mbishkrime si kjo në tabelë do të vendosen në të gjitha institucionet që shërbejnë për dhënien e dokumenteve personale.