Shtëpia e shëndetit Shkup falemndëroi Organizatën humanitare “Kalliri i Mirësisë” për donacionin e dhëne të materialit harxhues medicinal.

Sot, Drejtorët e Shtëpisë së shëndetit Shkup, Dr. Spec. Zllate Mehmedoviq dhe Ekk. i diplomuar Besim Koka realizuan një takim me përfaqesuesit e Organizatës humanitare “Kalliri i mirësisë” Shkup, ku shprehen falemndërim të vecantë për donacionin me shpresë dhe dëshmi për bashkëpunim të mëtutjeshëm në interes të shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore.