Këshilli i Prokurorëve, edhe pse mendon se nuk ka përgjegjësi në Gjykatën Penale për ikjen e Nikola Gruevskit, megjithatë do të kryejë kontroll në Gjykatën Shkupi 1 për të kontrolluar nëse ka mangësi në procedurë.

Me qëllim të heqjes së dyshimeve dhe në interes të publikut, këtë të drejtë e ka Këshilli Gjyqësor, dhe jo një herë kemi qenë në kontroll dhe për lëndë të tilla, por interesi i publikut është gjithnjë i ndryshëm në varësi të asaj se për cilin ka të bëjë”- u shpreh Zoran Karaxhovski, kryetar i Këshillit Gjyqësor.