Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Këshilli Kombëtar për Euro-integrime dhe Komisioni për Financim dhe Buxhet.

Siç theksohet në web faqen e Kuvendit, temë e Këshillit për Euro-integrime janë pritjet dhe perspektivat në procesin e inkuadrimit në BE.

Në rend dite të Komisionit për Financim dhe Buxhetit është propozim-ligji për ndryshimin e Ligjit për tatimin e fitimit, në procedurë të shkurtuar, në lexim të dytë, i parashtruar nga deputetët në lexim të dytë, i parashtruar nga deputetët Dime Velkovsi, Çedomir Sazdovski dhe Miroslav Jovanoviq.