Pas punës intenzive të realizuar edhe gjatë orëve të mbrëmjes, përfundoi sot asfaltimi edhe i anës tjetër të bulevardit “Krste Misirkov” në Bit Pazar.

Realizimi i projekteve të këtilla për përmirësimin e infrastrukturës rrugore të bulevardeve janë dëshmi e qartë e bashkëpunimit efikas mes Komunës së Çairit dhe Qytetit të Shkupit i cili me të njejtin intenzitet do të vazhdojë të realizohet në shërbim të qytetarëve.