Testet kanë dëshmuar se internetin më të shpejtë në botë e ka Singapori, me 197.50 Mbps. Ndërkohë më të ngadalshmin e ka Turkmenistani (3.11 Mbps) dhe Jemeni (3.15 Mbps).

Në mesin e 30 shteteve me internet më të shpejtë janë kryesisht shtetet e Evropës dhe Azisë, derisa në Afrikë mbi gjysma e shteteve janë me performanca më të dobëta.

Kosova renditet në vendin e 56-të me shpejtësinë e internetit 39.63 Mbps, ndërkohë Shqipëria ka zbritur për dy vende më poshtë, duke u renditur në vendin e 75-të (27,41 Mbps).
Më poshtë keni infografikun: