Studiuesit në Universitetin e Pensilvanisë i kërkuan grupeve të studentëve meshkuj dhe femra që të vlerësonin fotografitë e njerëzve sipas atraktivitetit, besimit dhe dominimit. Meshkujt tullacë ishin ata që dominonin në tri kategoritë.

Pjesëmarrësit vlerësuan vazhdimisht burra tullac dhe madje edhe burrat, flokët e të cilëve ishin të brishtë, cilësoheshin si më dominues dhe më të fortë se ata me flokë.

“Zgjedhja për të hequr dorë nga flokët e dikujt është ndoshta një formë e sjelljes joverbale, një formë shprehjeje që komunikon informacionin për vete, përndryshe është e vështirë për t’u vëzhguar”, thotë studimi, duke sugjeruar se meshkujt tullacë mund të jenë më pak të kuptueshëm se ata me flokë.

Studimi gjithashtu arriti në përfundimin se perceptimi i njerëzve tullac si më dominues përkthehet edhe në stabilitet financiar të tyre.