Klinika për kirurgji orale dhe implantologji
Ekipi profesional i kirurgëve tanë oral do t’ju sigurojë heqjen pa dhimbje operative të ndryshimeve patologjike të rrënjëve të dhëmbëve (granulomë ose cistë) me intervenim oral
– kirurgjik (apikotomi ose cistektomi) me qëllim të ruajtjes së dhëmbëve tuaj për t’ju ofruar buzëqeshje të shëndetshme dhe të bukur.

Në këtë mënyrë largohet infeksioni që del nga dhëmbët, i cili nuk mund të shërohet nga metodat standarde (trajtimi i kanalit dhe mbushjes) dhe lejohet që ata të qëndrojnë në gojë dhe përsëri të jenë në funksion.

Nëse cistat në zgavrën e gojës nuk hiqen në kohë, shkaktohet defekt i madh që shkatërron kockën përreth dhe komprometon shëndetin. Në Klinikën e kirurgjisë orale, do të merrni diagnozë të saktë dhe në kohë të këtyre ndryshimeve patologjike, të cilat do të pastrohen me kohë nga ana e ekipit profesional të kirurgëve oral.