IPSH Klinika Universitare për sëmundje kirurgjikale “Shën Naumi i Ohrit” Shkup e
që drejton Nermin Shaqiri sipas dispozitave ligjore, tashmë ka të vendosura tabela në tre gjuhë, në gjuhën maqedone, në gjuhën shqipe si dhe atë angleze.

Ndryshe të gjitha institucionet pas hyrjes në fuqi të ligjit për gjuhët do të duhet ti vendosin tabelat në dy gjuhë dhe të respektojnë ligjin në tërësi sepse nëse e njejta nuk respektohet janë paraparë dënime të larta.