Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seanca do të mbajnë tre komisione.

Në rend dite të Komisionit për financim dhe buxhet është Propozim-llogaria përfundimtare e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2018 me raport përfundimtar për revizionin e kryer të harmonizimit për vitin 2017 të buxhetit bazë.

Komisioni për transport, lidhje dhe ekologji do të debatojë për planin financiar për ndryshimin e planit financiar të Radiotelevizionit të Maqedonisë për vitin 2018, derisa anëtarët e Komisionit për çështje të mandatit dhe imunitetit do ta shqyrtojnë formularin e deklaratës për pranimin e Kodit për sjellje etike të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.