Komisioni rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë (KRRE), sot do të mbajë mbledhje përgatitore, në të cilën do të diskutohet për prodhuesit dhe konsumatorët e dëmtuar të energjisë elektrike.

Siç kumtoi KRRE, në mbledhjen përgatitore do të shqyrtohen Propozim – Rregulalt për përcaktimin e kompensimit të dëmit që u është shkaktuar prodhuesve dhe konsumatorëve të kyçur në sistemet për transmetim dhe distribuim të energjisë elektrike.