Pres që kryeministri të paraqitet në krye dhe të udhëheq “Paradën e Krenarisë”.

Siç ishte i guximshëm dhe vizionarë i shumë temave, ashtu të bëhet edhe për të drejtat dhe tolerancën drejt shoqërisë LGBT.

Këtë porosi deri te kryeministri, personalisht e ka drejtuar kryetarja e Komitetit të Helsinkut, Uranija Pirovska.
Parada e parë e krenarisë në Maqedoninë e Veriut duhet të mbahet më 29 qershor në Shkup.