Shfrytëzuesit e objekteve të Gjykatës së Apelit, Arkivit historik, Gjykatës Themelore Shkup dhe Gjykatës Supreme në komunën Qendër nesër nga ora 8:00 deri në orën 11:30 do të mbesin pa energji elektrike.

Siç informojnë nga Qendra rajonale për menaxhim me kriza të Qytetit të Shkupit, arsyeja për ndërprerjen e energjisë elektrike është kryerja e intervenimeve të planifikuara teknike në rrjetin e shpërndarjes nga ana e ekipeve të EVN Maqedoni SHA Shkup.