Komuna e Çairit pajiset me skuter elektrik

Për të realizuar në mënyrë sa më efikase detyrimet e tyre profesionale, shërbimet e Komunës së Çairit do të kenë në dispozicion skuterin e ri elektrik.

Pas furnizimit me 4 vetura elektrike para disa viteve, kjo është masa e rradhës që Komuna e Çairit e realizon me qëllim reduktimin e shpenzimeve finansiare gjatë realizimit të punëve në terren dhe dhënien e kontributit në misionin e përgjithshëm për zvogëlimin e nivelit të ndotjes së ajrit.