“Sinjalizimi rrugor është kushti themelor për komunikacion të sigurtë përmes orientimit të pjesëmarrësve për respektimin e ligjit gjatë vozitjes. Duke u bazuar në këtë fakt, vazhdojmë me realizimin e agjendës së punës për rregullimin e sinjalizimit rrugor përgjatë territorit të Komunës së Çairit.

Kësaj rradhe po përkujdesemi që rruga “Ferid Murad” të bëhet me sinjalizim të ri horizontal. Poashtu, do të vendoset edhe sinjalizimi adekuat vertikal.” – shprehet Ganiu