Këshilltarët e Komunës së Strugës miratuan sot Moratoriumin për ndërtim dhe Planin aksional për zbatimin e rekomandimeve të UNESCO-s.

Edhe pse nga komunat e Strugës theksojnë se numri i ndërtesave ilegale është i vogël, këshilltarët pretendojnë se inspektuesit e ndërtimeve ka marrë me mijëra vendime për largimin e ndërtimeve pa leje.

Sipas planit aksional, është planifikuar mbyllja e plotë e deponisë së qytetit nga mesi i vitit 2020, deri në ndërtimin e deponisë rajonale, ndërsa pastrimi i të gjitha deponive ilegale do të bëhet deri në fund të vitit 2020.

Plani aksional i Strugës përfshin edhe kthimin e ndërtimeve të plazheve ilegale nga Struga deri në Kalishtë, e cila duhet të ndodhë deri në maj të vitit 2020-të.

Komuna e Ohrit, planin aksional sipas rekomandimeve të UNESCO-s, si dhe moratoriumin për ndërtimet pa leje e ka miratuar para shtatë ditëve.