Kryetari i Komunës së Studeniçanit z.Azem Sadiku edhe zyrtarisht pranoi Vendimet për mbështetje financiare për realizim të 3 projekteve në Komunën e Studeniçanit.

Vendimet i ndau zv. Drejtori i Agjensionit për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. Abdylselam Selami.

Me këtë mbështetje financiare Komuna e Studeniçanit do të realizon këto projekte:

1. Ndërtim i rrugës që lidhë vendbanimet Studeniçan me Maranën (rruga e kërpaçit);

2. Dy rrugica me nga 500m gjatësi në Studeniçan dhe

3. Rikunstruim i një pjese të rrugës për në malin Kitkë, më konkretisht nga Koliçani i Epërm deri te varrezat e fshatit Uji i Kuq.

Me këtë rast falenderojmë angazhimin e zv.Drejtorit z.Abdylselam Selami.