Komuna e Sarajit njofton qytetarët se gjatë orës policore në vikend, për furnizimin me produkte ushqimore do të bëjnë dërgesë vetëm marketet të cilat kanë leje për pranimin e porosive online.

Leje pune për gjate kohës policore të vazhduar në vikend kanë Marketet :

✔ BAKI KOM (Arnaqi e Epërme) – 070 593 155
✔ DERVEND PROMET (Bojanë) – 071 731 866
✔ UNIVERZAL BEKA (Gllumovë) – 070 952 111
✔ RASHÇE KOM (Rashçe) – 072 586 229
✔ ILAZ XHIKA (Rashçe) – 071 305 444
✔ MARKET BITI – (Llaskarcë) – 070 425 900
✔ M-MARKET – (Kondovë) – 070 299 990
✔ JETA STILL – (Kondovë) – 070 228 293
✔ JASIN KOMPANI – (Bukoviq) – 076 350660
✔ MARKET DATI – (Saraj) – 070 277 740
✔ TE KONAKU – (Sfillare e Poshtme) – 071 320 240
✔ AR-FA MARKET – (Sfillare e Poshtme) – 071 320 240
✔ BECI KOM – (Sfillare e Poshtme) – 070 918 755
✔ SAL KOM – (Saraj) – 078 244 411
✔ 3B KOMPANI – (Llaskarcë) – 071 519 279
✔ BILI KOMPERC – (Bukoviq) – 071 440 644