Zëdhënësi I Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Muhamet Hoxha, në konferencë të rregullt për shtyp informoi për vendimet e mbledhjes së 140-të dhe në të cilën morri pjesë edhe Sonja Jankovska, zëdhënëse e Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave.

Linku për konferencën për shtyp: https://youtu.be/VNcvRyilTs4