Ministria e punës dhe politikës sociale ka shpallur konkurs për punësim të katër persona me neto rrogë prej 35 mijë denarësh.

Konkursi është i hapur deri më 8 gusht. Konkursin mund ta gjeni këtu.

Radio televizioni i Maqedonisë  ka shpallur konkurs për punësim të katër persona me neto rrogë prej 17.999 mijë denarësh dhe 18.700 denarë.

Konkursi është i hapur deri më 8 gusht. Konkursin mund ta gjeni këtu

Drejtoria e Doganave  ka shpallur konkurs për punësim të dy  persona me neto rrogë prej 33.432 denarë.

Konkursi është i hapur deri më 30 korrik, konkursin mund ta gjeni këtu.