Përmes Programit parandalues për HIV në Ministrinë e Shëndetësisë, në Qendrën rinore “Dua ta di” – Vodoni sigurohen shërbime falas prej dermatolu, gjinekologu dhe kontraceptive falas si dhe terapi për infeksione seksuale transmetuese (SPI), mbështetur nga Klinika për Dermatologji, Klinika për Psikiatri dhe Klinika për Gjinekologji dhe Obstetrikë.

Nga Ministria e Shëndetësisë informojnë se në këtë qendër qytetarët mund falas dhe në mënyrë të besueshme të bëjnë kontrolle gjinekologjike dhe këshillime, kontrolle dermatologjike, testime për HIV, këshillime psikologjike, edukim moshat.edukim me pedagog, distribuim i kontraceptivëve dhe materiale edukative dhe këshillimore për parandalimin e përdorimit të drogave.

Shërbimet zhvillohen në termine të caktuara paraprakisht në kohëzgjatje prej tre orëve, duke filluar nga e hënë deri të enjten.