Kosovë, asgjësohen lodrat e rrezikshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të asgjësojë lodrat e tregut aziatik në Kosovë që janë vlerësuar të dëmshme për shëndetin e fëmijëve.

Asgjësimi i lodrave të konfiskuara nga inspektorati i MTI-së. do të bëhet në orën 13:00 në Kishnicë, Komuna e Graçanicës.

evn