Momçilo Stijoviç – Mom Biteshi, kriminel përdhunues në Bitesh dhe në qytetin e Gjakovës. Jeton në Sopot (Serbi). (Sh.H)