“Gjatë ditës sotshme në mënyrë solemne u përurua bekatonizimi i rrugës kryesore në f. Izvor ( Burim ), ku nga banorët e këtij fshati ishte i ftuar Kryetari i Komunës së Likovës z. Erkan Arifi.

Edhe ky Projekt është realizuar sipas principit tani më të njohur nga të gjithë “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019, ku po bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim, komuna po ua siguron materialin e nevojshëm, ndërsa banorët vet punën e dorës.

Ky projekt do të realizohet me intensitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojmë mirëkuptim.” – shërbimi për informim i Komunës së Likovës