Kryetari i Komunës së Karposhit Stefan Bogoev, dje në mbrëmje së bashku me një pjesë të anëtarëve pranë Këshillit, ishte në iftar në Nerez të Poshtëm.

“Në prag të festës së madhe të Ramazan Bajramit, këto momente festive përkujtojnë në bashkësi, harmoni dhe ndarjen e momenteve të këndshme me më të afërmit”, theksohet në pres shërbimin e Komunës së Karposhit.

Bogoev e ka theksuar edhe bashkëjetesën e mirë ndëretnike që e kultivojnë qytetarët e Karposhit.

Njëherit, Komuna e Karposhit të gjithë qytetarëve të besimit islam u dëshiron agjërim të lehtë dhe shënimin e festës së Bajramit.