Sot pata nderin të mirëpres Kryetarin e FRI (Forumit Rinor Islam) z.Xhabir Emini

Pershëndesim aktivitetet e FRI, e cila është e përkushtuar në promovimin dhe kultivimin e vlerave univerzale Islame dhe njerëzore, mbrojtjen e të rinjëve nga devijimet si dhe ngritja dhe aftësimi i tyre.

Bashkëpunimi ndërmjet Komunës së Sarajit dhe FRI do të vazhdoj edhe më tej dhe së bashku të kontribojmë për një shoqëri më të shëndoshë.