Kryetarja e Lidhjes së Odave Ekonomike Daniella Arsovska është fituese e çmimit për kontribut të veçantë në zhvillimin e sipërmarrësisë në Evropën e Mesme dhe Juglindore në vitin 2018, që është ndarë në suaza të Samitit të 6-të rajonal të sipërmarrësisë në Dubrovnik, Kroaci.

Mirënjohjen për LOE-n dhe Arsovskën është rezultat i projektit të vitit të kaluar për mbështetjen e sipërmarrësisë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe për cilësinë e lidershipit për menaxhim të indtitucionit.

Çmimi çdo vit në suaza të Samitit eajonal të sipërmarrësisë e ndan Komitetit ndërkombëtar për ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve nga Republika e Kroacisë dhe Forumit Ekonomik Ndërkombëtar për Sipërmarrësi.

Arsovska, informojnë nga LOE, në Samit ka theksuar se sipërmarrësiit janë bartës të një potenciali të madh për zmadhimin e rritjes ekonomike, si dhe për nxitjen e inovativitetit në sektorin privat.

Sipas saj, për sipërmarrësit, gjegjësisht kompanitë e reja të vogla mbështetje më të mirë mund të marrin në vitet e para nga fillimi i biznesit dhe derregullimit