Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 13:00, 16 % e votuesve gjegjësisht 260 mijë votues kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre për votim në referendum.

Të dhënat janë të informacioneve nga gjithsej 3513 vendëvotime.