Komisioni Shtetëror Zgjedhor do ta mbajë seancën e 32-të në të cilën do të shqyrtohet Udhëzimi për përdorimin e materialit zgjedhor, për zgjedhjet komunale dhe këshillat zgjedhorë.

Në rend dite janë edhe Doracaku për plotësimin e formularëve për grumbullimin dhe konfirmimin e rezultateve nga votimi, si dhe kërkesat e parashtruara për autorizim për vëzhgimin e zgjedhjeve presidenciale.