Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton se deri në orën 17:00, kanë votuar 29 % e votuesve me të drejtë vote ose e përkthyer në numra rreth 455 mijë qytetarë.

Të drejtën për të votuar në referendum e kanë 1.806.336 votues, të regjistruar në Listën Zgjedhore.