Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në faqen e tij të internetit ka publikuar audio udhëzim për votimin e personave me pengesa në të pamurit për referendumin më 30 shtator.

Në udhëzim në mënyrë të hollësishme përshkruhet procedura si të verbrit dhe personat me pengesa në të pamurit mund ta realizojnë të drejtën e votimit në referendum.

Udhëzimi është në dispozicion në linkun në vijim: https://drive.google.com/file/d/1Iod6KKdUkjSZNDWjrf-312kHIKAt-CLC/view .