Drejtoresha e Qendrës Klinike Universitare për Stomatologji në Spitalin Shtetëror në Shkup, d-r Amella Cana vazhdon punën për përmirësimin e kushteve në institucionin që drejton.

Është hapur një sallë e re kirurgjike në Klinikën për kirurgji orale.
Në funksion është vendosur pajisje e plotë, furnizim i aspiratorit të ri kirurgjik për lehtësimin e intervenimeve kirurgjike orale. Aparat i cili siguron një mjedis pune gjithëpërfshirës për mjekun, siguri dhe rehati për pacientin.