Kaloi edhe draft-amendamenti për mos cenimin e kufijve. Për votuan 64 deputetë, kundër 14, të përmbajtur 2.
Dy deputetet e ndara të VMRO-DPMNE-së Emilija Aleksandrova dhe Vladanka Aviroviq votuan të përmbajtura.